Julegave til lokale behandlingssteder

– Julegaven skal gis til noen som trenger litt ekstra. Det er fokuset vårt hvert eneste år, forteller leder for kunderelasjon, Torill Engebakken i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.  – Vi ønsket å gi en lokal gave i år, siden julegaven i fjor gikk til UNICEF og arbeidet de gjorde for jordskjelvrammede i Indonesia. I år kunne de ansatte foreslå hvem som skulle få julegaven, og det kom mange gode forslag. Det endte med at gaven skal deles mellom Beitostølen Helsesportsenter og Geilomo Barnesykehus. 

Skiglede og mestring for barn i Geilos bakker!
Brukere og familie samles på BHSS!

Ser muligheter

Felles for Geilomo og Helsesportsenteret (BHSS) er fokuset på inkludering og aktivitet for brukere. Aktivitetene skal foregå i gode omgivelser, både ute og inne. 

– På Geilomo og BHSS jobbes det kontinuerlig og målrettet med å se muligheter fremfor begrensninger, og det er jo fantastisk flott! I tillegg er det supert å ha dette tilbudet her i vårt lokalmiljø, sier Torill.

Julegaven er en pengegave på NOK 100.000,-  som fordeles mellom behandlingsstedene. Midlene øremerkes til nye anskaffelser og tiltak for pasienter og brukere.

Sit-ski trening

Foto: Christine Stokkebryn

 

Nytt utstyr på Geilomo barnesykehus 

Geilomo barnesykehus er en landsdekkende spesialinstitusjon som gir behandlings- og habiliteringstilbud til barn fra 2–15 år med astma, allergi, eksem og hjertefeil.

– Vi har plass til 26 barn her til enhver tid, og i løpet av et år er 280 barn innom på kortere eller lengre opphold. Det er fullt hus! sier Anne-Britt Foss som er seksjonssjef ved Geilomo. – Vårt hovedfokus er å introdusere barna for ulike aktiviteter, skape gode rutiner for fysisk utfoldelse og mestring. Målet er at alle ungene skal ta med dette hjem til sin egen hverdag, og etablere rutiner som er gjennomførbare der de bor. 

For å kunne tilby barna et bredt spekter av aktiviteter er behovet for relevant og tilpasset utstyr stort. Det er snakk om ski, staver, telt, lavvo, redningsvester, bålpanner, sykler også videre. – I tillegg er det viktig at alle forhold er tilrettelagt for barnas fysiske utfordringer. Det stilles høye krav til bygningsmasse, aktivitetstilbud og utstyrsutvalg, forteller Anne-Britt.
Kontinuerlig oppgradering og vedlikehold er nødvendig for å møte disse kravene.

– Vi har den siste tiden hatt plassmangel for alt utstyret vårt, og fikk revet et eldre hus som ikke innfridde dagens standardkrav. Huset ble erstattet med et nytt og fint lager for alt utstyret, men det skorter på innredningen.

 

– Gaven kommer veldig godt med i arbeidet vårt, og vi vil benytte pengene til innredning av det nye lageret! Vi trenger hyller, stativer, kasser og smarte løsninger for å holde kontroll på det fine utstyret vårt.


Dette var en skikkelig fin julegave som kommer alle barna til gode! Nå kan vi garantere at barna på Geilomo fortsatt skal få oppleve aktiviteter, mestring og positive helsegevinster i trygge omgivelser, avslutter Anne-Britt med et smil.

Juletradisjoner og juleminner skapes på Geilomo

 

Familien i fokus på Beitostølen Helsesportsenter

Omtrent 850 barn, ungdommer og voksne er på re-/habiliteringsopphold på helsesportsenteret årlig. De som kommer blir ivaretatt av et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, rideinstruktør/-fysioterapeut, lege, sykepleier og sosionom. I tillegg til det obligatoriske opplegget, legges det særlig vekt på aktiviteter som er overførbare til brukerens hverdag i eget lokalmiljø .

– Brukerne skal oppleve å ta del og ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Våre moderne fasiliteter og utstyr, kombinert med inspirerende natur, gir oss fleksibilitet til å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter innendørs og utendørs, tilpasset den enkeltes forutsetninger, forteller Astrid Johanne Nyquist, direktør på BHSS som takker varmt for gaven de har fått. 

– Mange av områdene inne hos oss er primært laget og tilpasset et voksenperspektiv, derfor jobber vi mot et mer helhetlig fokus på familien og barn/unge. Et av tiltakene i den prosessen er å tilrettelegge et område i hovedhuset for barn og ungdom, som skal invitere til fellesskap, lek, avslapning og sosialt utbytte.

Astrid forteller engasjert videre om at alle har et felles behov for å være sammen og delta – vi må bare gjøre ulik tilrettelegging.  – Den generøse gaven bidrar til en flott start på det året vi fyller 50, på det året vi virkelig skal satse på å nå de familiene som trenger det aller mest.

Tusen takk! 

 

Felleskap, samhold og fritid er en viktig ingrediens under oppholdet på BHSS

 

 

Tekst: Kreator 
Foto: Geilomo barnesykehus og Beitostølen Helsesportsenter