DRIVkraft

For sju år siden, ringte Øystein Walle til kraftselskapet og spurte om å få betale mer for strømmen han brukte. De bare lo av ham.

Når man begynner å snakke med Øystein Walle om hva hver enkelt kan gjøre for å redusere sitt Co2-utslipp, har han svar på det meste. Men denne kunnskapen har han måttet tilegne seg på egen hånd.
– Hvorfor står det ikke et regnestykke over hvor mye du sparer miljøet ved å kjøpe en elbil på Bellona sine hjemmesider, spør han oppgitt. Det er kanskje bankmannen i han, som vil ha tall å forholde seg til, men det er hovedsakelig ildsjelen som vil ha fakta å slå i bordet med. Han har forsøkt å søke seg frem til regnestykker på alt, fra hva du eventuelt sparer på kildesortering til energiforbruk, men det har endt med at han har regnet det ut selv.
Walle jobber i SpareBank 1 i Gol, der han også er en del av styret, og han brukte fire år på å få én setning inn i strategiplanen – «Konsernets drift utøves så skånsomt som mulig for mennesker og miljø». Da han fikk til dette, begynte ballen å rulle.
– Jeg sa at nå som det er i planen, må vi gjøre noen tiltak, og det endte med at vi kjøpte 14 ladeplasser til elbiler i Hallingdal og Valdres.
Drivkraft el-bil
For denne mannen gir seg ikke så lett. Har han snakker om miljøet og hvordan man kan redusere sine utslipp, blir energinivået så høyt at han kunne forsynt hele Gol sentrum med strøm i et år.
– Etter at vi kom i gang har andre forretningsdrivende i Gol kommet innom og forhørt seg om ladestasjonene våre. De ønsker å montere også på sine eiendommer, forteller Øystein. Og han er tydelig glad for det han har satt i gang.
– Jeg tror at å kjøre en bil med høyt utslipp i fremtiden, vil sees på på samme måte som man ser på røyking i dag, forteller han og begynner å forklare hvor mye man sparer på å gå over til elbil. Regnestykket er stort og komplisert, men viser tydelig at det er penger å spare på alt fra selve bilkjøpet, til service og selvfølgelig drivstoffutgifter.
– Mitt ønske er at vi skal være grønnest mulig. Derfor ringte jeg kraftselskapet for noen år siden og sa at jeg gjerne ville betale mer for strømmen, om de kunne garantere for at jeg kun bruke grønn energi, forteller han. Etter noen uker sto det på deres hjemmesider, at strømmen de selger er produsert med vannkraft.
– Jeg tenker at når jeg kan sitte på verandaen min, se på fossen, og vite at det er der strømmen min kommer fra, må det være bedre enn drivstoff som fraktes fra Nordsjøen gjennom rørledninger, som så raffineres, deretter videre med båt til Oslo, for så å kjøres opp til Statoil slik at jeg kan fylle mine 32 liter på tanken.
Med ladestasjonene blir det enklere å bruke elbil i Hallingdal, og flere vil kunne ta et grønt valg. Og det skulle bare én manns lidenskap for miljøet til.

  • Hver person i Norge står for ca. 7000 kg. Co2-utslipp i året.
  • Tyskland har brukt ca 7 år på å gå over til grønn energi.
  • Elbilbatterier smeltes om og brukes på nytt.
  • En elbil kan lades i en vanlig stikkontakt.
  • Det koster 4-8 kroner å lade opp en elbil.
  • 10 kvm solceller dekker en husstands forbruk av strøm.
  • SpareBank 1 har 12 ladeplasser i Hallingdal og Valdres. Alle punktene er gratis.
  • Co2-utslippet på en vanlig bil kan øke 20 % .