ET FRISKT OG BÆREKRAFTIG PUST

En stor dose teknologisk kompetanse blandet med solid kunnskap om industriell økologi, krydret med økonomisk innsikt og erfaring. Det er oppskriften Sparebank1 Hallingdal Valdres brukte for å finne sin energi- og miljørådgiver.

Emma Thylander har rukket mye i løpet av sine 33 år.

Hun er fra Gøteborg og har studert ved Chalmers tekniska högskola. I tillegg til en mastergrad i maskinteknikk og en i industriell økologi, har hun jobbet med montering av varmepumper, kjørt truck på varelager, reist i Sør- og Sentral-Amerika og hatt ansvar for 70 medarbeidere som daglig leder i en studentkonsulent-bedrift.

Da studietiden var over gikk ferden til Norge hvor hun jobbet som konsulent innenfor energidesign og analyse for Norconsult, en periode også i Singapore. Hun trivdes med jobben og alle utviklingsmulighetene, og kanskje hadde Emma fortsatt bodd i Oslo eller en annen storby, hadde det ikke vært for kjærligheten! Når kjæresten er fra Nesbyen, er byggmester med eget firma og skal overta familiegården, må det tas et valg. Emma valgte Hallingdal.

Sparebank1 Hallingdal Valdres er den første banken i Norge som ansetter en energi- og miljørådgiver på heltid. Fokuset er miljø og bærekraft nå og for framtiden, og det satses på grønne produkter både til private og næring. De grønne produktene ble lansert under en miljødag 5. juni i år. F.eks. kan lån til miljøvennlige investeringer gi reduserte rentebetingelser: www.sb1.no/miljo.

Banken har lang og god tradisjon for å støtte lokalsamfunnet og lokale insentiver på mange ulike vis. Nå settes også lokalmiljøet på dagsorden, og det legges til rette for at det skal være enklere å ta miljøvennlige og bærekraftige investeringsvalg. Samarbeidsavtaler med aktører innenfor både varmepumpe- og solcelleteknologi er på plass.

Jobb innenfor finansbransjen var nok ikke i tankene da Emma gjorde sine teknologiske studievalg. Underveis har imidlertid interessen for miljø og bærekraft vokst frem, sammen med behovet for å ta vare på verden for kommende generasjoner. 

– Teknologi, økologi og økonomi er tre områder som til sammen gir et solid fundament for bærekraftig tenkning, mener Emma.

– Å kunne bruke den teknologiske bakgrunnen min i et miljøperspektiv er spennende og kjennes riktig, sier hun. 

– Og det er lett å la seg inspirere til tanker om klima, miljø og bærekraft når man lever midt i det som er verdt å ta vare på, legger hun til.

Emma mener at potensialet i Hallingdal og Valdres er stort innenfor flere områder, både energi, landbruk, skogbruk og ikke minst, byggebransjen. 

– Jeg ønsker å jobbe for at det satses på “grønne” hytter og hotellbygg, sier hun, og tenker på kortreiste materialer, alternative energikilder, felles energisentraler og nærvarmesystemer. 

– Kommer vi inn allerede i konseptfasen kan vi veilede og påvirke utbyggingen i riktig miljøretning.

Emma forteller at hun og mannen Endre skal bygge nytt, grønt og bærekraftig hus på familiegården i Nesbyen. 

– Vi velger solide og holdbare materialer, energibrønner, varmepumper og vannbåren varme, sier hun. Neste trinn blir solcellepaneler på låvetaket.

Å påvirke og skape endringsvilje krever både diplomati og tålmodighet. Det er Emma klar for i møte med næringsliv, politikere og folk flest i Hallingdal og Valdres. 

– Miljøengasjement er ikke svart/hvitt, men har mange nyanser, mener Emma. 

– Skal man få gjort noe og få gjennom beslutninger må det samarbeides, kommuniseres og kompromisses fra begge hold. Jeg ønsker å bygge bro og få utrettet noe istedenfor ingenting.

Sparebank 1 Hallingdal Valdres vil satse på informasjon og opplæring til både egne kunder og andre. Foredrag og kurs blir derfor en naturlig del av Emmas jobb. 

– Jeg holdt mitt første kurs allerede i februar, helt fersk i jobben, smiler hun.

Den nyansatte energi- og miljørådgiveren i Sparebank1 Hallingdal Valdres gleder seg til å komme ordentlig i gang med oppgavene i den spennende, og ganske sikkert utfordrende, jobben. I tillegg skal Emma finne seg til rette på familiegården og i lokalsamfunnet. Hun skal ta vare på sønnen Erik som akkurat har begynt i barnehage, og hun skal forsøke å finne tid til hobbyer som turgåing, boklesing og slektsforskning. Egen slekt er sporet tilbake til 1400-tallet, nå står sviger-slekten fra Nesbyen for tur!

 

Og med Emmas ønsker om å kunne overlevere en bærekraftig klode til dem som kommer etter oss, har slektsforskningen kanskje fått en ny dimensjon.

 

Lykke til med de viktige oppgavene som venter!