Fellesgaven


Aldri før har flere mennesker vært på flukt. Også i Hallingdal og Valdres venter mange på å få vite hva de skal gjøre i fremtiden. Hva om vi gjør ventetid til vennetid?

Hva er Fellesgaven for flyktninger?

I år ønsker vi derfor å få til noe positivt for alle som kommer fra krig og nød. Med Fellesgaven vil vi stimulere til at flyktninger og asylsøkere blir bedre kjent med lokalmiljøet og finner seg til rette hos oss.
Fellesgaven er opprettet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres, SpareBank 1 Regnskapshuset ValHall og EiendomsMegler 1 Fjellmegleren. Tilhørighet og samhold er viktig for oss alle uansett hvor vi kommer fra eller hvor vi bor, og det er spesielt viktig når man er i en vanskelig situasjon. Vi håper denne gaven vil føre til at det skapes nye arenaer og møteplasser som kan gjøre hverdagen enklere for flyktninger og asylsøkere i bygdene våre.

Hvem kan søke?

Flyktninge- og asylmottak, frivilligsentraler, kommunal flyktningekonsulent og lag/organisasjoner som ønsker å arrangere noe for flyktninger i Hallingdal og Valdres.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til arrangement, turer og aktiviteter m.m. Vi prioriterer tiltak som når mange, særlig barn og unge og som har en viss varighet.
Det kan ikke søkes om tilskudd til lønnsutgifter eller annet honorar.

Hvor mye kan det søkes om?

Maksimalt søknadsbeløp er kr 10.000,-.
Fellesgaven er begrenset til totalt kr 150.000,- og midlene vil bli tildelt til formål til fondet er brukt opp.

Søknadsfrist

Det kan søkes om midler fortløpende frem til 31.12.2016 eller frem til midlene i fondet er brukt opp.

Søk om støtte i skjemaet under