Fjorårets gavedryss fra sparebankstiftelsene i Hallingdal og Valdres

Gjennom 2018 har sparebankstiftelsene støttet en rekke flotte prosjekt rundt om i Valdres og Hallingdal. Det er gøy å se alle aktivitetene og det store engasjementet som finnes i de to dalførene. For det er ikke rent lite som skjer i løpet av et år, prosjektene er mange og varierte. I alle kroker og kriker legges det ned en haug av dugnadstimer. Tilbake sitter bygdene våre igjen med et rikt og spennende fritidstilbud.

Vi er ekstra glade for å være med å bidra på vår måte, gjennom økonomisk støtte. Slik bidrar vi til at små og store drømmer blir realisert. Alt i alt har vi delt ut 7.531.100 kroner, fordelt på gaver til lag og organisasjoner. Både i form av prosjektmidler og som driftsstøtte. Stiftelsene har også egne tildelinger til løypelag som koordinerer og drifter skiløyper.

Prosjektgaver

I 2018 har sparebankstiftelsene gitt 6.380.000 kroner til små og store prosjekt. Oppgradering av lekeplasser, skøyte-NM, nye klubbhus, sykkelbane, konserter, utgivelse av bok og rehabilitering av lysløype er bare noen eksempler. Prosjektgavene utgjør den største delen av midlene vi deler ut.

Se oversikten over hvilke prosjekt som fikk støtte fra SpareBankstiftelsen Hallingdal i 2018.

Se alle prosjektene som ble støttet av SpareBankstiftelsen Øystre Slidre i 2018.

Gave til drift

I 2018 delte vi ut gaver til 126 ulike lag eller foreninger. Støtten var totalt på 545.000 kroner og favner blant annet turlag, 4H, sangkor, korps, mållag, skyttarlag og helselag/-hus.

Se hvem som fikk driftsstøtte fra SpareBankstiftelsen Hallingdal i 2018.

Se hvem som fikk driftsstøtte fra SpareBankstiftelsen Øystre Slidre i 2018.

Løypekjøring

I 2018 ble det gitt 516.100 kroner fra SpareBankstiftelsen Hallingdal, fordelt på 36 løypelag. Tilsammen har disse kjørt 2783 kilometer med løyper i Hallingdal og Valdres.

Se oversikten over løypelaga som har fått støtte i 2018.

I Øystre Slidre ble det fordelt i underkant av 100.000 kroner til løypelaga i kommunen.

Tråkkemaskin
Aurdal og Kruk Løypelag fikk kr 37.500,– i støtte.

For å søke støtte i 2019 er søknadsfristen for foreninger, organisasjoner og løypelag 1. februar 2019. Søk støtte her