Frivillig organisasjon og idrettslag! Husk søknadsfrist for drift og løypekjøring 1. februar

Frivillig organisasjon og idrettslag! Husk søknadsfrist for drift og løypekjøring 1. februar

Vi er stolte av å bidra til økt trivsel og varierte tilbud i lokalmiljøet der du bor. Gjennom våre støttemidler er vi med å gjøre drømmer til realitet, støtte ildsjeler og organsisasjoner som gjør en enormt viktig jobb for så mange! Hvert år deler Sparebankstiftelsen ut gaver til gode formål.

Frist 1. februar – støtte til drift av organisasjon, idrettslag og til løypekjøring

Første februar er det frist for å søke om støtte for deg som drifter en klubb eller organisasjon, eller driver løypekjøring. Midlene skal gå til daglig drift av klubben, f.eks porto, kontorrekvisita, strøm og husleie. Støtten utbetales en gang i året, og søknadsfristen er 1. februar hvert år.

Støtte til løypekjøring gis etter størrelsen på løypenettet som kjøres opp. Vi gir midler til mange løypelag allerede, men vil gjerne støtte flere.

SpareBankstiftelsen Hallingdal tar imot søknader fra de seks Hallingdals-kommunene og fem av kommunene i Valdres. Tilhører dere Øystre Slidre søkes det til SpareBankstiftelsen Øystre Slidre.

 

Støtte til prosjekt: rullerende hele året

Det er mulig å søke om midler til større investeringer og prosjekter, f.eks. til bygging av nye anlegg eller innkjøp av utstyr som utgjør et stort løft for et lag eller en organisasjon. Eksempler på større investeringer er f.eks. innkjøp av ny tråkkemaskin, legging av kunstgress eller bygging av nytt klubbhus. Søknad om denne type støtte kan sendes hele året, og søknadene vurderes fortløpende av styret i sparebankstiftelsene,

SpareBankstiftelsen Hallingdal tar imot søknader fra de seks Hallingdals-kommunene og fem av kommunene i Valdres. Tilhører dere Øystre Slidre søkes det til SpareBankstiftelsen Øystre Slidre.