Gravset inn i varmen

Halvar Hjelmen vet hva sterk dugnadsånd kan føre med seg. Når han ser på hva de har fått til sammen oppe på Gravset i Hemsedal, blir han rørt. Mange har stilt opp med muskler, kløkt og optimisme, og til jul åpnes dørene for kalde tær, kakaotørste barn og tissetrengte mødre.


 

Planleggingen av nytt klubbhus med varmestue startet i 2013, men Gravsetstugu har lenge vært en etterlengtet drøm. Det har blant annet blitt jobbet med kommuneplanen i 10 år før man endelig kunne starte opp med byggingen. Vi snakker med andre ord om en viljesterk gjeng med et stort hjerte for langrennssporten. Målet med det hele er at barn og unge skal få oppleve skiglede på alle nivå.

Kombinasjonen av dugnad og økonomisk støtte fra lokale aktører har ført til at Gravsetstugu har reist seg på rekordtid. Halvar synes det er utrolig flott at så mange ser verdien i den jobben langrennsgruppa gjør for et aktivt Hemsedal, deriblant SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Han vil også rette en stor takk til grunneierne som stiller utmark til disposisjon for utbygging av løyper, skileikområde, parkering og klubbhus. Alle gjør sitt med et felles mål om å øke aktivitet og kvalitet på langrennstilbudet i bygda, noe som også vil gi ringvirkninger for Hemsedal som en turistkommune.

Halvar avslutter med en oppfordring om at alle kan gi et bidrag til frivillig arbeid, og han understreker at ingen jobb er uvesentlig. Med dette i bakhodet er det bare å ta seg en tur til Gravset i vinter for å se hva man kan få til når engasjement strekker seg i samme retning.
Sparebankstiftelsen i Hallingdal har bidratt økonomisk til oppføring av Gravsetstugu.

Langrennsgruppa i Hemsedal
Ca. 85 aktive medlemmer i alderen 5-20 år
Tirsdager: skileik for de minste, trening for de største
Torsdager: trening for de største med fokus på teknikk
Gratis trening og skileik til alle!
For mer informasjon kontakt oss på 91 18 90 53 eller post@hemsedalil.no
Tekst: Nina Aamot