Ildsjelen Arve Rustberggard

Daglig leder i Gol IL gjør ikke noe stykkevis og delt, så når det rigges til intervju er kaffen klar og telefonen avslått. I 2012 gikk Arve fra et liv i hotellbransjen til Gol idrettslag, med liv og lyst!

– Da jeg begynte i denne stillingen var det mye å sette seg inn i og ta tak i. Dagene gikk fort og jeg bare gledet meg til jobben neste dag, med et stort smil hele tiden, sier Arve Rustberggard, daglig leder i Gol IL.
I følge ham oppleves nok det meste bedre i idrettslaget enn i hotellbransjen. Dresskoden er én ting, men særlig resultat- og forventningspress samt tidsbruk er annerledes
– Da jeg startet i Pers var det en av de større arbeidsplassene i Hallingdal. Jeg var på jobb om dagen og hadde ofte vakter på kveldene. Det ble tidvis døgnet rundt. Om jeg nå må ta et kveldsmøte i ny og ne er det bare småtteri og i grunnen hyggelig. Jeg trives utrolig godt i jobben min.
 

– Vi er helt avhengige av sponsormidler, private gaver og frivillig innsats for å dra dette lasset. At vi har mulighet til å søke om midler til å fylle dette flotte bygget med det utstyret vi trenger, er vi svært takknemlige for.
 

Over skrivepulten til Arve henger en karikatur av den daglige lederen med mange baller i luften. Og nettopp sånn er det. Siden han tok til i den nye jobben har det vært store omveltninger i laget. Nytt organisasjonskart, revisjon av Lovnorm, nytt datasystem underveis og i august 2017 åpnet den nye idrettshallen på Gol. Og selv om bygget sto ferdig måtte det jo også fylles med både utstyr og utøvere.
– Vi er helt avhengige av sponsormidler, private gaver og frivillig innsats for å dra dette lasset. At vi har mulighet til å søke om midler til å fylle dette flotte bygget med det utstyret vi trenger, er vi svært takknemlige for. Vi er veldig stolte av alle sponsorene våre representert ved næringslivet i Gol og omegn. Spesielt hovedsponsoren vår, Sparebank1 Hallingdal Valdres og Sparebankstiftelsen Hallingdal
Ivrig frivillig. Da Arve flyttet tilbake til Gol med familie i 1990 ble han varamedlem i styret i skøytegruppa. Etterhvert trengte de folk i styret til Gol idrettslag, og også der ble Arve varamedlem. Men det var så mange spennende saker, så han stilte like godt på alle møtene.  
– Jeg må ha vært den ivrigste varaen i idrettslagets historie, sier han og ler høyt.
– Etterhvert ble jeg styremedlem, senere nestleder og deretter leder. Jeg har gått gradene, kan du si. Sånn går det når man stikker hodet fram!
Som 57-åring kjente Arve seg ferdig med reiselivsbransjen, og så dukket stillingen opp som daglig leder i Gol IL.
– Man bør kjenne laget og idretten fra innsiden, og det er en jobb man må brenne for. Jeg liker å administrere og legge til rette for at ting skal skje, men det er jo trenerne og lagenhetene som gjør selve jobben.
Med en solid organiseringsevne som er blitt finslipt gjennom et langt arbeidsliv gikk Arve til jobben med stor entusiasme. Han gjør ikke noe halvveis når han først setter i gang, og han liker at arbeidet gir resultater.
– Jeg har med meg en kultur som sier at med engasjement og innsats følger resultater. Enten tar man ansvar og gir 100 prosent eller så kan det være det samme. Det er utrolig fint å være med og legge til rette for at alle gruppene kan kjenne på trygghet og stolthet i det å være en del av et velfungerende idrettslag.
Idrettskultur og begeistring. Arve forteller ivrig videre om den nye Gol Idrettsarena, håndballhallen, klatreveggen, basishallen og crossfit-rommet. Og han vender stadig tilbake til kulturen i idretten, at den er så bra og så viktig for barn og ungdom.
 

 

– Barn trenger ikke nødvendigvis foreldrene sine hele tiden, men de trenger å bli sett. Trenere som skjønner det, og som i tillegg er skolert, er alfa og omega.

 
– Blir du bitt av basillen så trives du godt med å stille opp på dugnad for gruppa. Du ser nytten og gleden over å kunne være tilstede i barnas liv. Barn trenger ikke nødvendigvis foreldrene sine hele tiden, men de trenger å bli sett. Trenere som skjønner det, og som i tillegg er skolert, er alfa og omega. Foreldre oppdager at dugnad og idrettskultur er en form for nettverksbygging som er viktig for hele familien. Og om du får solgt begeistring skjer ting av seg selv.
Arve vipper lett på stolen og kaster et blikk ut vinduet. Nede på fotballbanen er det aktivitetsdag for ungdomsskolen og om noen timer fylles det opp med fritidsaktiviteter.
Lar du deg lett begeistre?
– Ja, det gjør jeg. Og jeg tror på gode idéer og samspill. Jeg tror at når begeistring blir brukt som drivkraft får du mye gjort!
 
Tekst og foto: Bergljot Kaslegard / Kreator