KUNSTGRESSBANER: Vi støtter kampen mot mikroplasten

Kunstgressbanene i Hallingdal og Valdres er myldrende møteplasser for barn og unge. Her skapes liv, glede, aktivitet og idrettslig utfoldelse. De gir imidlertid også miljøutfordringer. Gummigranulat er utfordrende fordi det antas å være den nest største kilden til mikroplastforurensning i Norge. Sammen med idrettslagene ønsker vi i Sparebankstiftelsen Hallingdal å ta opp kampen mot granulatenes flukt fra fotballbanene.

Uskyldige små – stor utfordring

De ser relativt uskyldige ut, disse små sorte gummibitene som er laget av gamle resirkulerte bildekk. Men ​med tiden har både kunnskapen og bevisstheten knyttet til miljøskadene de representerer økt. Forskere har funnet ut at ca. 3000 tonn gummigranulat forsvinner fra norske kunstgressbaner hvert eneste år.​ Spillerne alene drar med seg ca. 65 av disse tonnene ut av banen. På denne måten spres granulatene rundt om i de tusen hjem og andre steder.

Stopp granulatflukten

Norges Fotballforbund (NFF) har utarbeidet forslag til forskrift som tar opp problematikken.
Både fra NFF og sentralt politisk hold er fokuset på tiltak som forhindrer at granulat kommer på avveie. Her kommer også vi i Sparebankstiftelsen Hallingdal på banen. Sammen med idrettslagene vil vi gjøre det som gjøres kan for å stoppe granulatflukten.

Hva kan vi gi støtte til?

Husk at vi ikke kan støtte ordinær drift eller opprydding av tidligere forurensning. Gaven gis uavhengig av hvem som eier banen, så lenge den er tilgjengelig for breddeidrett og lokalsamfunnets innbyggere. (se også egen faktaboks) Her er en oversikt over noen fremtidige tiltak vi vil gi støtte til:

     ●  Fysiske barrierer rundt banen​ – ringmur eller andre barrierer av tre, stål e.a.

     ●  Snødeponi​ – eget område med fast underlag og barriere på eller utenfor banen.

     ●  Sikring av avløp​ – granulatsil/-filter i kummene – kunstgress over kummene

     ●  Områder for fjerning fra klær og sko​ – sluser med børster, koster, rister, benker og

infoskilt.

Tiltakene vil gi økt kompetanse for idrettslagene. Samtidig stimulerer det til et holdningsskapende arbeid, helt fra de yngste spillerne til foreldre og tilskuere. Dette er to viktige grunner for vårt gavevedtak.

Alle baneeiere – kontakt oss!

Til sammen finnes det 13 baner og to haller med kunstgress i Hallingdal og Valdres. Vi i Sparebankstiftelsen Hallingdal ønsker kontakt med alle baneeiere, for å hjelpe til med å søke om gave fra stiftelsen. NFF vil gjerne ha en dialog for å komme med gode råd til tilpasninger for hver enkelt bane.

Sammen kan vi gjøre en forskjell

Vi håper våre gaver kan være et godt steg på veien i å få bukt med granulatene. Mye er gjort dersom vi klare å holde dem der de hører hjemme. For tross alt er gummigranulatene aller best å spille fotball på. De sørger nemlig for både bedre ballfølelse og ballkontroll pluss støtdemping som forhindrer skader. La oss sammen gjøre det vi kan, for å sikre fotballglede for liten og stor også i framtida!

Tekst og foto: Kreator / Torunn Sokollek-Lied