Pa høyde med utlandet

En vegg av stillas, treplater og snø. Det er det man møter ved Furustrand Ungdomsklubb på Heggenes, denne flotte februardagen. Og et fåtall mennesker, som blir ganske små mot den massive veggen.

Tekst: Audun Moen, Foto: Herman Kvamme Hagen og Kreator

 
– Stillaset er 5 meter høyt med 1,5 meter fall nedenfor. Det blir 6,5 meter det, kan ungdomskonsulent Øystein Skattebu fortelle.

Han er initiativtaker og pådriver for Big Jump-konkurransen som 21. februar ble arrangert for andre gang. så et behov for å skape aktivitet vinterstid, ettersom klubben mistet mange unge til kveldskjøring i alpinbakken. Derfor ønsket han å lage noe alternativt for å trekke ungdommen inn igjen. Inspirert av et lignende opplegg på Youngstorget i Oslo for flere år siden tenkte han at dette må la seg gjøre å få til hjemme også.

 

– Vi lærte mye fra ifjor. Det var mye prøving og feiling med stillashøyden så vi brukte tre dager på å lage bakken. Over 50 timer gikk med til traktorkjøring av snø, forteller Øystein ivrig.

Denne gangen har det tatt ca 8 timer og bakken er bygget på så og si samme lest som ifjor. Rogne Bygg har satt opp stillaset. Ungdommen har kjørt traktor med snølass, måket og preparert bakken. Snøen er hentet fra plenen utenfor klubbens område. Foruten alt anleggsarbeidet i forkant står også ungdommen for de fleste oppgavene under selve arrangementet. Noen står kiosken, andre tar inngangsbilletter og noen tetter hull i overrennet.

– Dette er helt på høyde med det beste fra utlandet, konstaterer Øystein med et smil om munnen. Uten all dugnadsinnsats fra ungdommen hadde det ikke vært mulig, fortsetter han. Det er ungdommer i alle ledd og de stiller opp uten spørsmål, med et stort engasjement. Og ringvirkningene er store mener han. Det er ungdommen som tjener på det. De ser at det går an å få til noe positivt ved å gjøre noe.

Øystein Skattebu

– Klubben betyr mye. Det må være noe veldig spesielt om jeg ikke er her, forteller Atle Oldre Myrvang (16), før han tar et nytt spadetak i snøen på toppen av stillasen.

Han er tillitsvalgt for de frivillige på klubben med ca 70 medlemmer. Atle synes det er helt supert å lage til noe på klubbens uteområde. Sammen med Øyvind Sælid (15) og Sander Fjelltun (15) har han møtt opp til nok ei dugnadsøkt.

– Vi er helt avhengige av pengestøtte for å få til et slikt arrangement, sier Øystein. Stillasleie, truck og premier koster. Han er veldig glad for de økonomiske bidragene.

Det frister til gjentakelse også neste år.

– Stabilitet bidrar til økt interesse. Man har noe å glede seg til, avslutter Øystein.

Sparebankstiftelsen i Øystre Slidre har bidratt økonomisk til bygging av big jump og arrangementet Big Jump 2015.