Stairway to Skogshorn

Med stein fra Hallingdal og Voss, helikopter og sherpaer fra Nepal, skal Skogshorn bli et landemerke.

Skogshorn har lenge vært en populær destinasjon i Hemsedal. De fleste vet hvor det er, og mange av de har også gått denne turen opptil flere ganger både sommer og vinter. Med utsikten som belønning på en klar dag, er det definitivt verdt å ta turen opp. Men med en så populær destinasjon, har stien med årene blitt veldig slitt. Mye av det har også vært dårlig merking av stien, slik at folk har gått litt ulike veier opp, forteller miljøvernrådgiver i Gol og Hemsedal, Jørn Magne Forland. Han er en av pådriverne for utbedringen av stien.

Stien var i ganske dårlig forfatning, og går nå nesten nede i en grøft, sier han. Dette er på grunn av stadig økende nedbør, som graver ut stien mer og mer. Vi så litt på hva andre hadde gjort, og fant ut at flere hadde gode erfaringer med bruk av sherpaer, forteller Forland.

Sherpaene kommer langveisfra. Nemlig helt fra Nepal!

De er her fire-fem måneder i året og er en del av Stibyggerne AS, hvor de har jobbet med flere stier som Prekestolen, Prestholt, Trolltunga og andre, forteller Forland. Vi hadde et møte med sjefen der om hva han ville anbefale, og da kom han opp hit med 4 mann på befaring.

Håndarbeid i særklasse

De fire sherpaene ankom foten av Skogshorn med store smil og enda større kunnskap.
De fant fort ut at mye vil være gjort ved å flytte stien opp fra grøftene, og å lede vannet en annen vei. Dette gjøres ved å bygge renner. De rennene er utrolig bra bygget, forteller Forland ivrig. Alt er manuelt og gravd ut for hånd, og ser skikkelig bra ut!
Han er tydelig imponert over hva de har fått til, de to ukene de har jobbet der oppe i sommer.

Men han har ikke holdt i dette prosjektet alene. Henning Flaget er en kjemperessurs oppi det der, forteller han. For da Forland hovedsakelig har stått for papirarbeid og planlegging, har Flaget holdt i det praktiske. Henning var der oppe hver dag i to uker, ordnet med steinbestilling, helikopter og var med sherpaene. For det er ikke bare bare å bygge trapper i stein. De store blokkene må legges i sekker, og så fraktes på plass med helikopter. Og det ligger fortsatt en del stein igjen i terrenget der oppe.

Chuldim Dorje Sherpa og Finjo Sherpa
Vi gjorde det sånn at vi startet med de pengene vi hadde, og gjorde så mye vi kunne, forteller Forland. I stedet for å vente til prosjektet var fullfinansiert, bestemte de seg for å starte med en gang, og ta det litt etter litt. Vi har satt av tre år til dette, og det skal nok gå bra. Foreløpig er det den nederste delen som står klar, men målet er å få muligheten til å ordne en trapp på det verste rullesteinspartiet mot toppen av Skogshorn også.

Dette vil jo virkelig bli et landemerke som man kan se fra lang avstand!

Med et håp om å fullføre i løpet av sommeren 2019, vil miljøvernrådgiveren understreke én ting. Det viktigste er ikke at det skal være trapp hele veien opp. Man er fortsatt i fjellet og det er bevaringen av stien som er det viktige her.

Tekst: Kreator
Bilder: Jørn Magne Forland