Søk støtte

Er du en ildsjel som har lyst til å ta tak i noe du brenner for? Da trenger du kanskje noen som kan være med på å gjøre det mulig økonomisk.
Her kan du lese mer om, hvordan du kan søke om støtte til ditt prosjekt i DRIV.

Sparebankstiftelsen Øystre Slidre

Sparebankstiftelsen Øystre Slidre eier egenkapitalbevis i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Kapitalen til Sparebankstiftelsen Øystre Slidre var ved oppstart ca 100 MNOK. Deler av årets overskudd disponeres hvert år til allmennyttige formål i kommunen der verdiene ble skapt. Leder i styret er Arnstein Alund.

Søk støtte og se oversikt over tildelinger


 

Næringsfondet Kimen til vekst

Kimen til vekst er en stiftelse i SpareBank 1 Hallingdal Valdres som investerer i bedrifter i Hallingdal og Valdres i en tidlig fase eller i vekstfasen. Formålet er å bidra til verdiskapning og arbeidsplasser i Hallingdal og Valdres. Leder i styret er Terje Thon og daglig leder er Jan Erik Dietrichson.

Her finner du søknadsskjema og praktisk informasjon

Sparebankstiftelsen Hallingdal

Sparebankstiftelsen Hallingdal eier egenkapitalbevis i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Kapitalen til Sparebankstiftelsen Hallingdal var ved oppstart ca 770 MNOK. Deler av årets overskudd disponeres hvert år til allmennyttige formål i kommunen der verdiene ble skapt. Leder i styret er Torleif Bjella.

Søk støtte og se oversikt over tildelinger


 

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Konsernet består av bankvirksomhet, EiendomsMegler 1 Fjellmegleren og SpareBank 1 Regnskapshuset i Hallingdal og Valdres. Konsernet har kontorer innen en eller flere av virksomhetsområdene i Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Flå, Hemsedal, Nord Aurdal og Øystre Slidre.

Det inngås sponsoravtaler som forretningsmessige samarbeid mellom konsernet og søker, der målet er at begge parter skal kunne tjene på samarbeidet.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her